Peter Venmans: Discretie

Kom er nog eens om in deze tijden van populisme, twitterstormen, selfies en het luidkeels opeisen van het recht ongevraagd over alles je mening te mogen uiten: discretie. Het is een deugd die enige oefening en souplesse vereist. Die om bescheidenheid vraagt, om rustig oordelen, een pas op de plaats maken, respect hebben voor anderen en niemand in verlegenheid brengen. Een deugd kortom, die in een samenleving met allerlei verschillende strevingen, ideeën en achtergronden goed van pas zou komen, maar desondanks zwaar in de verdrukking is gekomen.

De Vlaamse filosoof en hispanist Venmans schets de geschiedenis van het  begrip discretie van de oudheid tot nu, via de Spaanse hofcultuur, de Verlichting, de Romantiek, het werk van Ayn Rand en van Hannah Arend naar het absolute toppunt van indiscretie Donald Trump.

Zijn erudiete en aangenaam leesbare boek is een warm pleidooi voor discretie in onze opgejutte tijd van transparantie en voortdurende zelfexpressie. Het zou een verademing zijn als dat school maakte.

Peter Venmans: Discretie – Essay over een vergeten deugd

Atlas-Contact; 224 pagina’s; € 19,99

ISBN 9789045037196