Van achterdocht naar complete psychose

May-May Meijer is 33 jaar oud en op vakantie in Cuba als de eerste tekenen van een psychose zich aandienen. Het zijn nauwelijks meer dan losse gedachten, getriggerd door de achteloze opmerking van haar man dat Cuba’s geheime dienst hen waarschijnlijk in de gaten houdt. Als ze daarna een Engelsman ontmoet die wel erg veel vragen stelt, wordt ze achterdochtig. Werkt hij voor de Britse geheime dienst? En werkt die samen met de Nederlandse geheime dienst? Wordt ze getest? Het onbehaaglijke gevoel laat haar tijdens de vakantie niet los, maar eenmaal terug in Nederland pakt ze haar werk als universitair docent en als lid van de Buitenlandcommissie van de PvdA weer op en verdwijnen de gedachten naar de achtergrond. Ze wordt moeder, het leven gaat door. Tot de psychotische gedachten terugkomen en dan ook aanzienlijk heftiger.

Ze hoort en ziet overal boodschappen die voor haar bedoeld zijn, op de radio, in de krant, op billboards. Niets lijkt te ver gezocht. Als ze in de krant leest dat op de kinderafdeling van het VU Medisch Centrum twee baby’s liggen van wie de beentjes plotseling gebroken waren, ziet ze daarin een test van de geheime dienst: “als ik niet luister naar ze, als ik niet gehoorzaam, zullen ze meer beentjes van baby’s breken”.

De zware psychoses die volgen leiden twee keer tot een opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

Over haar eerste opname schreef Meijers in 2010 onder de naam Yasmin Vermeer het verslag Een ongeluk in mijn hoofd. In het zojuist verschenen Missie Wereldvrede keert dit verslag terug, uitgebreid met onder meer een zorgvuldige beschrijving van de aanloop naar haar eerste opname. Die toevoeging is zeker nuttig: de kleine eerste tekenen zijn nog zo gewoon en herkenbaar, dat ze de complete ontsporing zo niet beter invoelbaar dan toch wel begrijpelijker maken. Wat ook goed is om te lezen is hoe Meijers erin geslaagd is om binnen de beperkingen van haar gevoeligheid en de bijwerkingen van medicatie een zinvolle nieuwe invulling aan haar leven te geven.

 

May-May Meijer: Hoe psychosen mijn leven drastisch veranderden

Paris Books; 248 pagina’s; € 15,00

ISBN 9789492883322